Thông tin liên hệ

Mọi thắc mắc quý khách có thể liên hệ với chúng tôi:

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HẢI NGOẠI

Địa chỉ: Đường Thanh Niên, Thôn 8, Quảng Đức, Quảng Xương, Thanh Hóa
Điện thoại: 0169. 4215. 198
Bộ phận tiếp tân: 0169 4215 198
Bộ phận kinh doanh (khách Công ty): 0169 4215 198
Fax: 0169 4215 198 – Email: pkhaingoai@gmail.com

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HẢI NGOẠI 

NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN TRONG SUỐT CHẶNG ĐƯỜNG